door Dr. Lore De Raeve

Sinds vorige week mogen artsen teleconsultaties doen om het risico op de verspreiding van het Coronavirus in te perken. Nu zullen zij hier ook voor vergoed worden. Op 16 maart zette het Verzekeringscomité het licht op groen voor twee nieuwe nomenclatuurnummers, die tijdens de coronacrisis aangerekend mogen worden. Het tarief voor een telefonisch consult bedraagt 20 euro en wordt volledig terugbetaald. De patiënt betaalt geen remgeld. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 14 maart.


Nieuwe nomenclatuurnummers voor teleconsultatie

Bijzondere omstandigheden vragen bijzondere maatregelen. Zo kunnen artsen sinds kort een teleconsultatie doen bij patiënten met symptomen van een vermoedelijke besmetting met het coronavirus. Op die manier kunnen verplaatsingen van (vermoedelijk) besmette patiënten zoveel mogelijk beperkt worden[i]. Het Verzekeringscomité keurde op 16 maart twee nieuwe nomenclatuurnummers goed, die tijdens de coronacrisis aangerekend mogen worden door huisartsen, specialisten of artsen van een medisch huis.

101990 Advies met het oog op triage Covid-19

Onder ‘Advies met oog op triage COVID-19’ bedoelt men een telefonische triage na volledige anamnese van een patiënt met symptomen van een mogelijke coronabesmetting.

De arts ontmoet de patiënt niet in persoon en er vindt dus geen fysiek onderzoek plaats, maar er zijn wel verwachtingen omtrent de teleconsultatie. Zo moet de arts zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren. Daarnaast noteert hij in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de raadgevingen die werden verstrekt en de documenten (bijv farmaceutische voorschriften of eventuele verwijsbrieven) die werden afgeleverd. In haar advies van 10 maart 2020 vermeldt de Orde nog dat de arts attesteert dat hij de patiënt aangeraden heeft de woning niet te verlaten om reden van vermoeden van besmetting met COVID-19.

101135 Advies met het oog op continuïteit van zorg

Onder ‘Advies met oog op continuïteit van zorg’ verstaat men een telefonische anamnese van een patiënt, die al in behandeling is bij de arts en die om gegronde redenen de arts niet “live” kan ontmoeten door de adviezen in het kader van de pandemie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de opvolging van mensen met een chronische aandoening.

De arts moet zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren en noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de reden waarom hij het advies geeft, de raadgevingen die werden verstrekt, de eventuele aanpassingen aan het behandelingsschema en de documenten (voorschriften, verslagen voor de GMD-houder,…) die werden afgeleverd.

Hoe aanrekenen en hoeveel ontvangt u?

Beide nummers mogen voor alle patiënten in derdebetaler aangerekend worden vanaf 14 maart 2020. U hoeft geen bijkomende reden in te geven waarom u de derdebetaler toepast. U zal hier als arts 20 euro voor ontvangen. U mag geen ereloonsupplementen aanrekenen bovenop deze prestaties. Beide prestaties worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds. De patiënt betaalt geen remgeld.

Verder zijn er nog enkele regels i.v.m. het aanrekenen van 101990 en 101135 in combinatie met andere verstrekkingen en de frequentie van aanrekenen. Zo mag 101990 slechts eenmaal per patiënt aangerekend worden. Het nummer 101135 mag per patiënt maximaal 5 keer per 30 dagen aangerekend worden. Beide verstrekkingen mogen niet op dezelfde dag door dezelfde verstrekker aangerekend worden en zijn bovendien niet cumuleerbaar met een gewone raadpleging, huisbezoek of advies (109012). Het teleconsult vervangt een gewone raadpleging of bezoek. 

Informeer uw patiënten

Om onnodige telefoontjes naar de praktijk te voorkomen is het belangrijk dat u uw patiënten informeert. Mya, uw nieuwe online agenda kan u hierbij helpen. In het communicatiecentrum van uw online agenda kan u één of meerdere berichten aanmaken voor uw patiënten. Bovendien kan u kiezen of u een bericht maakt voor de volledige praktijk of enkel voor uzelf.

Reserveer slots voor teleconsultatie

Voorzie in uw agenda dagelijks enkele slots om de telefonische triage te doen of om telefonisch advies te geven aan uw chronische patiënten. U kan ervoor kiezen om deze slots zichtbaar te maken voor uw patiënten zodat ze deze ook zelf kunnen inboeken. Of u kan de slots enkel zichtbaar maken voor uzelf en uw secretaresse.

 

Meer info?

Wilt u ook weten hoe een flexibele online agenda u in deze coronacrisis kan ondersteunen? Neem dan snel contact op met Mya via hallo@mya-agenda.be. Wij geven u graag een demo. Online uiteraard om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

 


[i] Persbericht van de nationale raad van de Orde der artsen in verband met de uitzonderlijke maatregelen die de eerstelijnsgeneeskunde dient te treffen in het kader van de pandemie van het coronavirus (COVID-19). 10 maart 2020

Andere interessante berichten over preventie of videoconsultatie of nomenclatuur